Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Ковш-50 ачигчийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу худалдан авч, ажлын хэсэг хүлээн авлаа. Үүний үр дүнд хогийн нэгдсэн цэгт давтамжтайгаар түрэлт хийж, хог ачилт, тээвэрлэлт, гудамж талбайн тэгшилгээ, тохижилт, цэвэрлэгээг сайжруулахад ахиц гарах юм.     ...

            ...

  ...

УРАЛДААНЫ ЗОРИЛГО “Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх” жилийн зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд тариалан эрхлэгчдийн идэвх санаачлагыг өрнүүлэх, газар тариалангийн салбар дахь бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, техник технологийн шинэчлэлийн үр дүнг дээшлүүлэх замаар хураан авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлж, чанарыг сайжруулахад уралдааны зорилго оршино. ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

            ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр