ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛ: Шинээр төрсөн хүүхдийг эцэг эхийн оршин суугаа газрын эсхүл хүүхдийн өөрийнх нь төрсөн газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандан үнэ төлбөргүйгээр бүртгүүлнэ. Бүрдүүлэх баримт бичиг: Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх Төрөх газраас олгосон эрүүл мэндийн дэвтэр Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ Гэрэлсэний гэрчилгээгүй бол эцэг эхийн хамтран гаргасан өргөдөл Төв суурин газарт -15, Орон нутагт -30 хоногийн дотор бүртгүүлэх ёстойг анхаарна уу. ГЭРЛЭЛТИЙН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД: Гэрлэлтээ батлуулахыг хүссэн тухай өргөдөл Гэрлэсэн эсэх лавлагаа авах /УБЕГ-ын ИБА-аас/ Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх Өмнө нь гэрлэж, гэр бүл ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр