2021.07. 24 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулахаар зарласан боловч оролцогч ирээгүй учир дахин зарлаж байна. Засаг даргын Тамгын газар         ...

Дуудлага худалдааг 2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр Газрын биржийн цахим системээр зохион байгуулна. Оролцохыг сонирхсон иргэд аж ахуйн нэгж дараах материалыг бүрдүүлнэ Хувь хүн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар Дэнчин тушаасан баримт, Худалдах доод үнийн 10%, Тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримт хавсаргах. Хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан) итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилсон шийдвэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажлын газрын үнэмлэх зэрэг материалыг бүрдүүлнэ.     ...

  ...

Сумын ИТХ-ын 02/02 тоот тогтоолоор 20.19 га газрыг худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлэх, иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх, төмс хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар эзэмшүүлэхээр баталсныг танилцуулж байна.       ...

СУМЫН 2020 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ                                                                         ...

  ...

    ...

БАЙРШИЛ: ЭРДЭНЭТОЛГОЙ БАГ САЙР Бүрдүүлэх материал: 1. Өргөдөл /маягт бөглөх/ 2. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар  3. Кадастрын зураг /тойм зураг/ Утас: 70327215, 70327337, 70327999     ...

БАЙРШИЛ: ВАНГИЙН-ОВОО БАГ БЭЛД /ХОТ ХООРОНДЫН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМЫН БАРУУН ТАЛД/ 
Бүрдүүлэх материал:
1. Өргөдөл /маягт бөглөх/ 2. Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар/ 3. Багийн Засаг даргын тодорхойлолт 4. Өөр аймаг, сум, Улаанбаатар хотын иргэн бол гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт Утас: 70327215, 70327337, 70327999   ...

    ...

                                            ...

    ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр