Хархорин сумын Эрдэнэтолгой баг нь 1992 оны 09 сарын 21-нд Хархорин сумын ...

  2019-05-30

    Ганган орхон 2-р баг нь Өвөрхангай аймгийн Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 9 сарын 3 ны ...

  2019-05-20

  Хархорин сумын Вангийн-овоо баг нь Өвөрхангай аймгийн Ардын Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1992 ...

  2019-05-17

Хархорин сумаасаа зүүн ургаш 50 км орших хамгийн алслагдсан баг юм. Багийн засаг даргаар: ...

  2019-04-01

  Хархорин сумын Онгоцон Ухаа багийн иргэн аймгийн сайн малчин Ц.Баасан гэр бүлийн хамт ...

  2018-09-04

Шанх баг нь Өвөрхангай аймгийн Ардын Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1992.09.03 ны 14 тоот тогтоолоор ...

  2014-02-25

Орхон 8 дугаар баг нь Өвөрхангай аймгийн Ардын Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1992.09.03-ны өдрийн 14 тоот ...

  2014-02-25
Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр