» » Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй гэр бүлүүд холбогдоно уу.
Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй гэр бүлүүд холбогдоно уу.

Олонулсынгэрбүлийнөдрийгтохиолдуулан "АЗЖАРГАЛТАЙГЭРБҮЛ-2" гэрлэсэнхосынхарилцаавакумсургалтыгӨвөрхангайаймгийнХүүхэд, гэрбүлийнхөгжилхамгааллынгазар Өвөрхангай аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төв, @өвөрхангайаймгийнЗасагдаргындэргэдэхзалуучуудынхөгжлийнтөвтэйхамтранзохионбайгуулжбайна.

ТатуссургалтадбүртгүүлэхийгхүсвэлсумынЗасагдаргынТамгынгазрынНийгмийнбодлогынмэргэжилтэнтэйхолбогдоноуу.

 

Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй гэр бүлүүд холбогдоно уу.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр