» » “ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.
“ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Хархорин сум дахь СӨБ-ын байгууллага болон ЕБ-ын сургуулийн багш, удирдлагуудын дунд зарласан “ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдаж шалгаруулалтад Хархорин сумын ЕБ-ын 4 сургууль, 3 цэцэрлэгийн 41 төлөөлөл нийт 17 илтгэл танилцуулав.
Нэгдүгээр байр: СӨББ, ЕБС-ийн хамтын оролцоо ба сургалтын байгууллагын менежмент (Хоёрдугаар цэцэрлэгийн арга зүйч МУ-ын Зөвлөх багш Д.Оюунбилэг, ЕБ-ын Гүнзгий сургуулийн Тэргүүлэх зэрэгтэй Бага ангийн багш Б. Лхагвасүрэн)
Хоёрдугаар байр: Багш нарын заах арга зүйг суралцахуйд суурилсан мэргэжлийн хөгжлийн бүлгээр хөгжүүлэх нь (ЕБ-ын Номын хүрдэн сургуулийн Заах аргач зэрэгтэй Монгол хэл, уран зохиолын багш Ч.Мядагмаа, Монгол хэл, уран зохиолын багш Ц. Жавхлантуяа, Англи хэлний багш Б.Цэнд, Нийгмийн ухааны багш М.Оюунбилэг)
Гуравдугаар байр: Багшийн ажлын ачааллыг оновчлох нь тэдний ажлын үр дүнг дээшлүүлэх менежмент болох нь (ЕБ-ын Орхон сургуулийн Тэргүүлэх зэрэгтэй Зурагзүйн багш Д.Баасанжаргал, Тэргүүлэх зэрэгтэй Англи хэлний багш Д.Хандсүрэн, Иргэний ёсзүйн боловсролын багш Н.Доржсүрэн, Нягтлан бодогч Б.Төмөрчөдөр)
Тусгай байр: Хамтын оролцоо ба хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа (ЕБ-ын Хоёрдугаар сургуулийн Заах аргач зэрэгтэй Монгол хэл, уран зохиолын багш Б.Амарцэцэг, Биологийн багш Б.Чулуунчимэг) нар тус тус байр эзлэв.
Илтгэлийн уралдааны шүүгчээр ажилласан СУИС-ийн Соёлын сургуулийн ахлах багш, Дэлхийн өв-ОХСДГХЗ-ны мэргэжилтэн, доктор (Ph.D), дэд профессор Ч.Мөнхжаргал, Дэлхийн өв-ОХСДГХЗ-ны мэргэжилтэн, Японы Соёлын өвийн гадаад хамтын ажиллагааны консорциумын гишүүн, сэргээн засварлагч (Ph.D) О.Ангарагсүрэн нартаа баярлалаа.

“ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 

“ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 

“ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 

“ХАМТЫН ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт илтгэлийн уралдаан амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр