» » Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн ээлжит 17 дугаар хуралдаан 2023 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10.00 цагт хуралдлаа.
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн ээлжит 17 дугаар хуралдаан 2023 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10.00 цагт хуралдлаа.
Уг зөвлөлийн хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцлээ.
Сумын ИТХ ээлжит хурлыг 2023 оны 11 сарын 24-нд хуралдуулахаар товлон зарлалаа.
- Сумын ИТХ-аас баталсан хэм хэмжээний актын хэрэгжилт үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх саналын тухай
- Сумын ИТХ 2018 онд баталсан Хог хаягдлын норматив, үйлчилгээний хураамж, энгийн хог хаягдлыг тээвэрлэх үнэ тарифын хэмжээ тогтоосон тогтоолын хэрэгжилт үр дүнгийн тухай
- Хархорин хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журмын тухай
“Малын тоо толгойн албан татварын тогтоосон тогтоолын хэрэгжилт үр дүнгийн тухай”
Аймгийн ИТХ-аас баталсан суманд хэрэгжүүлэх тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тухай
Нийгмийн Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайлан, цаашдын зорилтын тухай тус тус хэлэлцлээ. Цаашид тогтоолын зарим заалтын хэрэгжилт хангалтгүй гэж үзсэн тул хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай холбогдох албан хаагчдад үүрэг чиглэл өгөх асуудлыг хэлэлцэн зарим шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тодорхой санал дүгнэлт гарган ярилцлаа.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн ээлжит 17 дугаар хуралдаан 2023 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10.00 цагт хуралдлаа.

 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн ээлжит 17 дугаар хуралдаан 2023 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10.00 цагт хуралдлаа.

 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн ээлжит 17 дугаар хуралдаан 2023 оны 11 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10.00 цагт хуралдлаа.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр