ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

E баримт биш бол Орлого, Зардал тооцохгүй. 28 дугаар зүйл.Татвар ногдуулалт, төлөлт 28.5.Татвар төлөгч борлуулалт хийх тухай бүрд хэрэглэгчийн системээс дахин давтагдашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримтыг хэвлэж өгөх, эсхүл цахимаар илгээх үүрэгтэй. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 13 дугаар зүйл.Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд тавигдах шаардлага 13.1.4.доор дурдсан бараа, ажил, үйлчилгээний зардал Татварын ерөнхий хуулийн 28.5-д заасан дахин давтагдашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримт, импортын бараанд татвар ногдуулж, гаалийн байгууллагад төлсөн тухай баримтаар баталгаажсан байх:

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр