» » Залуу гэр бүлийн дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.
Залуу гэр бүлийн дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.

Дэлхийн зөн ОУ-ын байгууллагын дэмжлэг, санхүүжилтээр Залуу гэр бүлд тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлж өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх “Залуу гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр” 2019 оны 01.01-ээс 22 өрхт хэрэгжиж эхэллээ. Залуу гэр бүлүүдэд амьдрах ухаан болон гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтад шат дараатай хамруулах, бизнес зөвлөгөө өгөх, туршлага судлах аялалд хамруулах зэрэг олон ажлуудыг хийхээр сумын Хамтарсан баг төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

Залуу гэр бүлийн дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр