» » АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД-ХҮҮХЭД СЭДЭВТ АЯН ЗАРЛАГДЛАА
АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД-ХҮҮХЭД СЭДЭВТ АЯН ЗАРЛАГДЛАА

Хүүхэд хөгжил, хамгааллын жилийн ажлын хүрээнд ЕБ-ын сургуулийн 2038, дотуур байрны 118 сурагчдаас тулгамдаж байгаа болон эрх нь зөрчигдөж байгаа асуудлын талаар санал авч сум, байгууллагын түвшинд асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Аюулгүй орчинд-хүүхэд” 14 хоногийн аянг 2018.12.01-15 хүртэл зохион байгуулахаар 4 бүлэг 21 зүйл заалтаар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.

АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД-ХҮҮХЭД СЭДЭВТ АЯН ЗАРЛАГДЛАА

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр