» » СУМЫН ТӨВИЙН МАЛЧИД, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДТЭЙ ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
СУМЫН ТӨВИЙН МАЛЧИД, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДТЭЙ ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
“Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх - орчны бохирдлыг бууруулах” зорилтот жилийн хүрээнд нийтийн эзэмшлийн талбайн ногоон байгууламжийг хамгаалах, тогтоосон хязгаарлалтын бүсэд малаа бэлчээхгүй байнгын хариулгатай байх талаар сумын төвийн малчид, мал бүхий иргэдтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж байна.
Гэрээнд нийтийн эзэмшлийн талбай ногоон байгууламж, хязгаарлалтын бүсэд мал бэлчээсэн тохиолдолд тухайн малыг хашиж саатуулан сүйтгэгдсэн мод бутыг нөхөн төлүүлэх талаар тусгалаа.
Сумын төвийн малчин, мал бүхий 21 иргэнтэй хариуцлагын гэрээ байгуулсан бөгөөд гэрээ байгуулах ажил үргэлжилнэ.
Засаг даргын Тамгын газар

СУМЫН ТӨВИЙН МАЛЧИД, МАЛ БҮХИЙ ИРГЭДТЭЙ  ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр