» » ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙГ ХҮРТЭЛ ХИЙГДЭНЭ.
ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙГ ХҮРТЭЛ ХИЙГДЭНЭ.
Сумын Засаг даргын А/38 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтыг сэжигтэй бүсийн 59702 толгой малд 3 дугаар сарын 17-ноос 4 дүгээр сарын 01-ний хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр ажлын 3 хэсэг ажиллаж байна.
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин 32000 тун ирснээс 1,2,3,4,5-р багийн 143 өрхийн үхэр 1169, хонь 3966, ямаа 3592 нийт 8721 толгой мал хамрагдаж гүйцэтгэл 14.6%-тай явагдаж байна.
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСАГ

ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙГ ХҮРТЭЛ ХИЙГДЭНЭ.

 

ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙГ ХҮРТЭЛ ХИЙГДЭНЭ.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр