» » СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.
СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.
Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчныг сайжруулан, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж аюулгүй байдлыг ханган сумын төвийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүллээ.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 24.7 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Ганган Орхон багийн 2 гудамжинд 22 ш, Эрдэнэтолгой багийн 3 гудамжинд 27 ш гэрэл суурилууллаа.
Засаг даргын Тамгын газар

СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.

 

СУМЫН ТӨВИЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр