...

    ...

  ...

 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн  халамжийн үйлчилгээний хүрээнд бүл байгуулах , бүлийн төсөл хэрхэн бичих талаар сургалт зохион  байгууллаа. Сургалтанд ахмад настан , хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн   өрх толгойлсон эцэг эх болох нийт 83 иргэн  хамрагдлаа.          ...

МУ-ын Засгийн Газрын 16 дугаар  тогтоолоор баталсан "Зорилтот өрхийн хөгжил , хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр"-т хамрагдах 40 өрхийг Амьжиргаа дэмжих  зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн сонгов.Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан  өрхийн иргэдэд хөтөлбөрийн талаар  сургалт мэдээлэл хийлээ.Мөн " Эмэгтэйчүүдийн оролцоо  " сарын ажлын хүрээнд зорилтот өрхийн эмэгтэйчүүдийн дунд хэлэлцүүлэг явуулж , гоо сайхны болон хоол хийх сургалтанд 40 иргэнийг хамрууллаа.         ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр