Иргэн та өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэл нь ашиглах боломжгүй болсон эсвэл бусдад худалдсан, бэлэглэсэн боловч шилжилт хөдөлгөөн, хасалтын бүртгэл хийлгээгүй, өөрийнхөө эзэмшлээс хасуулаагүй тохиолдолд таны нэр дээр тухайн автотээврийн хэрэгслийн татвар, торгууль хуримтлагдах, мөн болзошгүй бусад эрсдэл үүссээр байхыг анхаарна уу.     ...

            ...

ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу татварын буцаан олголт авах иргэдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт төрөл тус бүрээр             ...

    ...

    ...

      ...

  ...

E баримт биш бол Орлого, Зардал тооцохгүй. 28 дугаар зүйл.Татвар ногдуулалт, төлөлт 28.5.Татвар төлөгч борлуулалт хийх тухай бүрд хэрэглэгчийн системээс дахин давтагдашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримтыг хэвлэж өгөх, эсхүл цахимаар илгээх үүрэгтэй. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 13 дугаар зүйл.Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд тавигдах шаардлага 13.1.4.доор дурдсан бараа, ажил, үйлчилгээний зардал Татварын ерөнхий хуулийн 28.5-д заасан дахин давтагдашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримт, импортын бараанд татвар ногдуулж, гаалийн байгууллагад төлсөн тухай баримтаар баталгаажсан байх:         ...

  ...

Залуучуудад эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх замаар хөдөлмөрт бэлтгэж, хөдөлмөр эрхлэх хүсэл сонирхлыг бий болгож, ажилтай, орлоготой болгох зорилготой “ОРОЛЦОО” төслийн бүртгэл эхэлж байна. 18-34 насны, сүүлийн 3 сар ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй, их дээд сургууль болон мэргэжлийн боловсролын байгууллагад суралцдаггүй ажилтай, орлоготой болж ирээдүйгээ өөрчлөх хүсэлтэй залуу та “ОРОЛЦОО” төсөлд төрийн үйлчилгээний цахим систем www.e-mongolia.mn ээр дамжуулан 2021 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 22-ны өдрийн хооронд бүртгүүлээрэй. ...

Ахмад настанд амралт сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт 74 амралт, сувилалд амрах эрхийн бичгийг бичиж эхэллээ. ...

2021.07. 24 Газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг 2021 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулахаар зарласан боловч оролцогч ирээгүй учир дахин зарлаж байна. Засаг даргын Тамгын газар         ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр