ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу татварын буцаан олголт авах иргэдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт төрөл тус бүрээр             ...

    ...

    ...

      ...

  ...

E баримт биш бол Орлого, Зардал тооцохгүй. 28 дугаар зүйл.Татвар ногдуулалт, төлөлт 28.5.Татвар төлөгч борлуулалт хийх тухай бүрд хэрэглэгчийн системээс дахин давтагдашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримтыг хэвлэж өгөх, эсхүл цахимаар илгээх үүрэгтэй. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ 13 дугаар зүйл.Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд тавигдах шаардлага 13.1.4.доор дурдсан бараа, ажил, үйлчилгээний зардал Татварын ерөнхий хуулийн 28.5-д заасан дахин давтагдашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримт, импортын бараанд татвар ногдуулж, гаалийн байгууллагад төлсөн тухай баримтаар баталгаажсан байх:         ...

  ...

        ...

    ...

Иргэдийн анхааралд         2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн Засгийн газрын 296 дугаар тогтоолоор “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн иргэд, аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж байгаа хувьцааны хоёрдох зах зээлийн арилжааг хөрөнгийн бирж дээр үе шаттайгаар эхлүүлэхтэй холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангахыг даалгасан.         Хархорин сумын нийт хүн амын 46% нь үнэт цаасны дансаа нээлгэж, одоогийн байдлаар 4025410 ширхэг 3755707530 төгрөгний хувьцаа баталгаажиж, 3919683 ширхэг 3657064239 төгрөгний хувьцааг баталгаажуулах шаардлагатай байна. ...

    ...

      ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр