» » ӨНӨӨДӨР СУМЫН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД ХУРАЛДАЖ БАЙНА.
ӨНӨӨДӨР СУМЫН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД ХУРАЛДАЖ БАЙНА.
Хуралдаанаар:
1.Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар Нэгдсэн эмнэлэг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн илтгэл
2.Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй Ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаа, цаашдын зорилтын талаар сонсох
3.Сумын хаягжилтын ажлын явцын талаар сонсох Газрын даамал Х.Лхагвадулам
4.Соёл, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагын үйл ажиллагаа цаашдын зорилтын талаар сонсох
5.Сумын татварын орлогын бүрдүүлэлтийн явцын тухай Татварын тасгийн дарга П.Орхонтуул
6.Улсын төсөв болон орон нутгийн төсөв, ОНХС-ийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй явц, тендер шалгаруулалтын тухай Засаг даргын орлогч Б.Лхагвасүрэн
7.Жендер-Өв дэд хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө биелэлтийн явцын тайлан, ЗДТГ-ын дарга Д.Долгормаа
8.Багийн Засаг даргын үйл ажиллагааны тайлан, цаашдын зорилтын тухай сонсох, Тэргүүний баг шалгаруулах журам шинэчлэн батлах
9.Төрийн одонгоор шагнуулах иргэдийг хэлэлцэх
10.Бусад гэсэн асуудлаар хэлэлцэж байна.

ӨНӨӨДӨР СУМЫН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД ХУРАЛДАЖ БАЙНА.

 

ӨНӨӨДӨР СУМЫН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД ХУРАЛДАЖ БАЙНА.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр