» » Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.
Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

Байгаль хамгаалах сарын аяны хүрээнд Хархорин сумын Засаг даргын тамгын газар, ОХБЦГХЗахиргаатай хамтран Хархорин сумын ТХГНутагт амьдарч байгаа айл өрхүүдэд Хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ухуулга сурталчилгаа хийж санамж тарааж ажиллаж байна.

Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

 

Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

 

Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

 

Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

 

Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

 

Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

 

Байгаль хамгаалах сарын аян зохион байгуулагдаж байна.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр