» » Аж ахуй нэгж, албан байгууллага, иргэд бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцоно уу. Хуваарийг хүргүүлсэн болно.
Аж ахуй нэгж, албан байгууллага, иргэд бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцоно уу. Хуваарийг хүргүүлсэн болно.

Аж ахуй нэгж, албан байгууллага, иргэд бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцоно уу. Хуваарийг хүргүүлсэн болно.

 

Аж ахуй нэгж, албан байгууллага, иргэд бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцоно уу. Хуваарийг хүргүүлсэн болно.

                 Аж ахуй нэгж, албан байгууллага, иргэд бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцоно уу. Хуваарийг хүргүүлсэн болно.

                 Аж ахуй нэгж, албан байгууллага, иргэд бүх нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцоно уу. Хуваарийг хүргүүлсэн болно.

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр