» » » ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.
ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

Ганган-Орхон багийн хамтарсан баг ДЗОУБ-тай хамтран багийнхаа тоглоомын талбайд хүүхдийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулж үйл ажиллагаагаа сурталчиллаа.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

ГАНГАН-ОРХОН БАГИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАМТАРСАН БАГ ХҮҮХДИЙН БАЯРАА ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭ.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр