» » » Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд бүл байгуулах, бүлийн төсөл бичих талаар сургалт зохион байгууллаа.
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд бүл байгуулах, бүлийн төсөл бичих талаар сургалт зохион байгууллаа.

 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн  халамжийн үйлчилгээний хүрээнд бүл байгуулах , бүлийн төсөл хэрхэн бичих талаар сургалт зохион  байгууллаа. Сургалтанд ахмад настан , хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн   өрх толгойлсон эцэг эх болох нийт 83 иргэн  хамрагдлаа.

 

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд бүл байгуулах, бүлийн төсөл бичих талаар сургалт зохион байгууллаа.

  

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд бүл байгуулах, бүлийн төсөл бичих талаар сургалт зохион байгууллаа.

 

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр