» » Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа
Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

МУ-ын Засгийн Газрын 16 дугаар  тогтоолоор баталсан "Зорилтот өрхийн хөгжил , хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр"-т хамрагдах 40 өрхийг Амьжиргаа дэмжих  зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн сонгов.Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан  өрхийн иргэдэд хөтөлбөрийн талаар  сургалт мэдээлэл хийлээ.Мөн " Эмэгтэйчүүдийн оролцоо  " сарын ажлын хүрээнд зорилтот өрхийн эмэгтэйчүүдийн дунд хэлэлцүүлэг явуулж , гоо сайхны болон хоол хийх сургалтанд 40 иргэнийг хамрууллаа.

Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

 

Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

 

Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

 

Зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр