» » » ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН 2 САРЫН 25-НЫ ӨДӨР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. ӨДӨРЛӨГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 250 ГАРУЙ ИРГЭД ОРОЛЦОЖ МЭДЭЭЛЭЛ АВЛАА.

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр