» » Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ”Гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах ажиллагаа” сэдэвт "Дэвжээ" тэмцээнийг ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулна.
Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ”Гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах ажиллагаа” сэдэвт "Дэвжээ" тэмцээнийг ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулна.

Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ”Гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах ажиллагаа” сэдэвт "Дэвжээ" тэмцээнийг ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулна.

 

Сумын ГХУСАЗСЗөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ”Гэрч хохирогчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах ажиллагаа” сэдэвт "Дэвжээ" тэмцээнийг ЕБСургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулна.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр