» » ИРГЭД АЯЛАГЧДЫН СОЁЛЫН ӨВИЙН МЭДЛЭГ ДУТМАГ, МУХАР СҮСЭГ, ШАШНЫ БУРУУ ЗАН ҮЙЛ НЬ СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТАНД СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА.
ИРГЭД АЯЛАГЧДЫН СОЁЛЫН ӨВИЙН МЭДЛЭГ ДУТМАГ, МУХАР СҮСЭГ, ШАШНЫ БУРУУ ЗАН ҮЙЛ НЬ СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТАНД СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА.

ЮНЕСКО 2004 онд 28-р чуулганаараа Орхоны хөндийг Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэн авч, МУ-ы ЗГ-ын 2006 оны 123 дугаар тогтоолоор хилийн заагыг тогтоосон. 
Орхоны хөндий нь байгаль, түүх, соёл, хөшөө дурсгалын арвин дурсгалтай бөгөөд аялал жуулчлалын нэг гол бүс болон хөгжиж байна.
Дэлхий өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа /ДӨ-ОХСДГХЗ/-аас “Хөшөө дурсгал, дурсгалт газрыг хамгаалах олон улсын өдөр”-ийн хүрээнд Дэлхийн өв Орхоны хөндийн соёлын дурсгалын үнэ цэнэ, ач холбогдлыг сурталчлах өдөрлөг, хамгаалах арга замын талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 
Хэлэлцүүлгээр иргэд аялагчдын соёлын өвийн мэдлэг дутмаг, мухар сүсэг, шашны буруу зан үйл нь хөшөө дурсгалыг өнгө үзэмжийг алдагдуулах, хадгалалт хамгаалалтанд сөргөөр нөлөөлж, элэгдэл хорогдлийг хурдасгах зэрэг сөрөг үр дагвар гарч байгааг онцоллоо. 
Иргэд, өсвөр үе залуучуудын түүх, соёлын өвийн мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, сурталчлах шат дараатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллахаар боллоо.

ИРГЭД АЯЛАГЧДЫН СОЁЛЫН ӨВИЙН МЭДЛЭГ ДУТМАГ, МУХАР СҮСЭГ, ШАШНЫ БУРУУ ЗАН ҮЙЛ НЬ СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТАНД СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА.

 

ИРГЭД АЯЛАГЧДЫН СОЁЛЫН ӨВИЙН МЭДЛЭГ ДУТМАГ, МУХАР СҮСЭГ, ШАШНЫ БУРУУ ЗАН ҮЙЛ НЬ СОЁЛЫН ӨВИЙН ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТАНД СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр