» » БАЙГУУЛЛАГУУД САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГАА ТУШААНА УУ
БАЙГУУЛЛАГУУД САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГАА ТУШААНА УУ

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд /хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хувьцаат компани, төрийн өмчит хувьцаат компани, нөхөрлөл, хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо, даатгал, төрийн бус байгууллагууд/ 2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаа 2019 оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор буюу хуулийн хугацаанд e-Balance.mof.gov.mn цахим хаягаар шивж баталгаажуулна уу.

Санхүүгийн тайлангаа хугацаа хоцроосон буюу ирүүлээгүй байгууллагад нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4 заалтууд, мөн зөрчлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.18.1.6 дахь заалтуудын дагуу хариуцлага тооцох ыг анхаарна уу.

Холбогдох мэдээллийг 7032-2131, 9514-2555, 8069-9019 утсаар лавлах боломжтой.

БАЙГУУЛЛАГУУД САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГАА ТУШААНА УУ

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр