» » ИРГЭД БАЙГУУЛЛАГУУД ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАХ САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.
ИРГЭД БАЙГУУЛЛАГУУД ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАХ САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

Аймгийн ИТХ-аас 2019 оныг “Тохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан Сумын Засаг даргын захирамжаар зорилтот жилийг сумын хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж ИТХ-аар батлуулахаар ажиллаж байна.

Иймд иргэд байгууллагууд төлөвлөгөөнд тусгах саналаа боловсруулан 2019 оны 01 сарын 23-ны дотор ирүүлнэ үү. 
Айл өрх албан байгууллагууд орчны тохижилтоо сайжруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж тайланг хагас бүтэн жилээр ирүүлж хамтран ажиллахыг хүсье.

ИРГЭД БАЙГУУЛЛАГУУД ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАХ САНАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр