» » СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ ОЛГОЛОО.
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ ОЛГОЛОО.

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулалтанд 8 байгууллага, 29 иргэний 511.1 сая төгрөгийн 37 төсөл ирсэнээс төсөл сонгон шалгаруулах хорооны 2018.11.29-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэж 5 байгууллага, 20 иргэний төсөлд 211.5 сая төгрөгийн зээлийг олголоо.

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ ОЛГОЛОО.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр