» » “АРХИДАЛТГҮЙ АМЬДРАЛЫН ХЭВШИЛ, НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ ОРЧИН” АЯНЫ ХҮРЭЭНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, АЛБАН БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЯЛЖ БУЙ ТУГ, ДЭВТЭР ШШГХ, НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ 423 ДУГААР АНГИД ШИЛЖИН ОЧЛОО.
“АРХИДАЛТГҮЙ АМЬДРАЛЫН ХЭВШИЛ, НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ ОРЧИН” АЯНЫ ХҮРЭЭНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, АЛБАН БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЯЛЖ БУЙ ТУГ, ДЭВТЭР ШШГХ, НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ 423 ДУГААР АНГИД ШИЛЖИН ОЧЛОО.

Архидалтгүй-Өвөрхангай шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд албан байгууллага, иргэд, олон нийтэд зориулсан архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалт мэдээллийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх ажилд байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, архидан согтуурснаас үүдэлтэй нийгэмд учрах сөрөг үр дагаврыг багасгах зорилгоор “Архидалтгүй амьдралын хэвшил, нийгмийн эрүүл орчин” аяныг 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн зарласан билээ. 
Аяны хүрээнд Нэгдсэн эмнэлэг, ЕБ-ын II сургууль, Онцгой байдлын хэлтэс, ЕБ-ын Гүнзгий сургуулиудад дэвтэр, туг аялж, өнөөдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх нээлттэй, хаалттай хорих 423 дугаар ангид шилжин очлоо. 
Туг, дэвтэр хүлээн авсан байгууллагууд архины хор хөнөөл болон “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”, “Зөрчлийн тухай” хуулиудаар албан хаагч, сурагч, эцэг эхчүүдэд зориулсан 7 удаагийн сургалт зохион байгуулж, архидалтаас урьдчилан сэргийлэх талаарх шторк мэдээллийг хүргэсэн. 
ЕБ-ын Гүнзгий сургуулийн багш нар 21 нас хүрээгүй иргэнд архи худалдахгүй байх уриалгыг суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 21 дэлгүүрийн худалдагч нарт тараан өгч, мэдээллийн самбарт байршуулсан байна.

“АРХИДАЛТГҮЙ АМЬДРАЛЫН ХЭВШИЛ, НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ ОРЧИН” АЯНЫ ХҮРЭЭНД АЖ АХУЙН НЭГЖ, АЛБАН БАЙГУУЛЛАГУУДАД АЯЛЖ БУЙ ТУГ, ДЭВТЭР ШШГХ, НЭЭЛТТЭЙ, ХААЛТТАЙ ХОРИХ 423 ДУГААР АНГИД ШИЛЖИН ОЧЛОО.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр