» » » Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан ЗДТГ-ын “Хүндэтгэлийн танхим”-д 70 хувийн ирцтэйгээр хуралдаж байна.
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан ЗДТГ-ын “Хүндэтгэлийн танхим”-д 70 хувийн ирцтэйгээр хуралдаж байна.
Хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:
1.Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны “Бүтээлч Хархорин” хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай
2.Сумын 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай
3.2022 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай
4.Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх-Орчны бохирдлыг бууруулах зорилтот жилийн үйл ажиллагааны тайлан, үр дүн
5.Сумын 2022 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2023 оны төсвийн төслийн тухай
6.Өмч, хөрөнгө шийдвэрлэх тухай
7.Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
8.Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, ГХУСАЗСЗ-ын үйл ажиллагааны тайлан зэрэг асуудлаар хэлэлцэж Төлөөлөгчид болон хурлын хороод дээрх асуудлын хүрээнд санал, дүгнэлт гарган зарим асуудалд тодруулга авч ажиллаж байна.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан ЗДТГ-ын “Хүндэтгэлийн танхим”-д 70 хувийн ирцтэйгээр хуралдаж байна.

 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан ЗДТГ-ын “Хүндэтгэлийн танхим”-д 70 хувийн ирцтэйгээр хуралдаж байна.

 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаан ЗДТГ-ын “Хүндэтгэлийн танхим”-д 70 хувийн ирцтэйгээр хуралдаж байна.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр