» » Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 10 дугаар хуралдаан “Эрдэнэсийн хүрээ” урлаг, уран бичлэгийн төвд 90 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа.
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 10 дугаар хуралдаан “Эрдэнэсийн хүрээ” урлаг, уран бичлэгийн төвд 90 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа.
Үүнд:
1.Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
2. Амьжиргааг дэмжих орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
3.Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай
4. ГХУСАЗСЗ-ын ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
5. Сумын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл, аудитын дүнгийн тухай
6. Сумын 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай
7. Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө батлах тухай
8. Хоршоог хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр олгох төсөл сонгон шалгаруулах тов тогтоох тухай
9. ИТХ-ын Төлөөлөгч Г.Отгонбаярын асуулгын тухай
10. Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм шинэчлэн батлах тухай
11. ИТХ-ын Төлөөлөгчийн хэвлэмэл хуудасны загвар, тэдгээрийг хэрэглэх журам батлах тухай
12. Тогтоол хүчингүй болгох тухай
13. Иргэний хяналтын багийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай
14. Сумын 2022 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
15. Сумын 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
16. Соёлын байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайлан, цаашдын зорилт тухай

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 10 дугаар хуралдаан “Эрдэнэсийн хүрээ” урлаг, уран бичлэгийн төвд  90 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа.

 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 10 дугаар хуралдаан “Эрдэнэсийн хүрээ” урлаг, уран бичлэгийн төвд  90 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр