» » “Тогтвортой амьжиргаа 3” төслийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж байна.
“Тогтвортой амьжиргаа 3” төслийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж байна.
Дэлхийн банкны зөвлөх Кристофер Фенчээр ахлуулсан Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний баг Өвөрхангай аймагт ажиллаж, “Тогтвортой амьжиргаа 3” төслийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж байна.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр Өвөрхангай аймаг ямагт тэргүүлдэг бөгөөд энэхүү сайн туршлагыг газар дээр нь судалж бусад аймагт түгээн дэлгэрүүлэхийг зорьж байгаагаа тус ажлын хэсгээс хэлж байв.
Аймгийн удирдлагууд ажлынхаа үр дүнг хуваалцахдаа ОНХС-ийн хөрөнгийг зарцуулахад иргэдийнхээ санал хүсэлтийг авч асуудлыг эрэмбэлсний үндсэн дээр шийддэг болохоо онцлон хэлсэн юм. Ажлын хэсэг энэ сарын 9-ийг хүртэл Өвөрхангай аймагт ажиллана.

“Тогтвортой амьжиргаа 3” төслийн хэрэгжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай танилцаж байна.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр