» » ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН
Иргэн та www.onhs.mof.gov.mn
ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн системийг дараах байдлаар ашиглах боломжтой:
1. ОНХС-ийн санхүүжилтээр дараагийн жилд өөрийн сум, дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтад саналаа өгөх
2. Тантай адил санал өгсөн иргэд ямар санал гаргасан жагсаалт
3. Тэдгээр саналууд Иргэдийн нийтийн хурлаар хэрхэн батлагдсан тогтоол
4. ИНХ-аар батлагдсан саналууд сум, дүүргийн "ОНХС-ийн ажлын хэсэг"-ээр хэрхэн нэгтгэгдэж, эрэмбэлэгдсэн мэдээлэл
5. Сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан жагсаалтын тогтоол
6. Батлагдсан жагсаалтуудын тендер шалгаруулалт, төсөвт өртөг, төлбөрийн хуваарь, гүйцэтгэх хугацаа
7. Хөрөнгө оруулалтын өмнөх, явцын, дууссаны дараах гэрэл зургийг үзэх
8. ОНХС-ийн талаар өргөдөл, гомдол гаргах
9. Орон нутагтаа хэрэгжиж буй тухайн төсөл, арга хэмжээнд өргөдөл, гомдол гаргах
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН
Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр