МЭДЭЭ
Сүүлийн 24 цагт батлагдсан тохиолдол -7
Шинээр нэмж хэвтсэн: 7
3-5 нас-1
6-18 нас-2
19-44нас-1
45-64нас-3
Эмчлэгдэж байгаа нийт-125 (эмнэлэг-101 гэрээр-24)
0-2нас-6
3-5 нас-4
6-18 нас-19
19-44нас-47
45-64нас-39
65-74нас-7
75-84нас-3
85-с дээш-0

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр