» » Төрийн жинхэнэ албаны Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.
Төрийн жинхэнэ албаны Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.
Зарлагдсан ажлын байр
1. Есөнзүйл сумын Засаг даргын тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3.Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газар Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
4. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
5. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
6. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
7. Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
8. Есөнзүйл сумын Засаг даргын тамгын газар Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
9. Богд сумын Засаг даргын Тамгын газар Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
10. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
11. Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газар Мал аж ахуйн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
12. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газар Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
13. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газар Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
14. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
15. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
16. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
17. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газар Баянтээг багийн зохион байгуулагч
18. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
19. Зүүнбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
20. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газар Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
21. Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
22. Сант сумын Засаг даргын Тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
23. Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газар Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
24. Сант сумын Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
25. Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газар Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
26. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Хужирт сумын Байгаль хамгаалагч
27. Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
28. Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
29. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар Зүүнбаян-Улаан сумын Байгаль хамгаалагч
30. Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газар Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
31. Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газар Соёл, аялал жуучлал хариуцсан мэргэжилтэн
32. Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
33. Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
34. Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газар Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
35. Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
36. Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
37. Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
38. Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газар Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
39. Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газар Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
40. Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
41. Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газар Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
42. Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газар Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
43. Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газар Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Бүртгэлийг 2021 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн 09.00-17.00 цагийн хооронд цахимаар явуулж, шалгалтыг 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09.00-17.00 цагийн хооронд зохион байгуулна.
Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр