» » ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ САЙЖИРЛАА.
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ САЙЖИРЛАА.
Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчныг сайжруулан , сумын төвийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж Орхон хорооллын авто замын / 60 айлын орон сууц / дагуу 10 ш, Вангийн овоо багийн 14 дүгээр гудамжинд 20 ш гэрэл, Вангийн овоо багт 2ш гэрэлт цамхаг, Эрдэнэтолгой багт 1 гэрэлт цамхаг суурилууллаа. Гэрэлтүүлгийн ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 58,8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэлээ.
Засаг даргын Тамгын газар

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ САЙЖИРЛАА.

 

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ САЙЖИРЛАА.

 

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ САЙЖИРЛАА.

 

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр