...

      ...

Иргэн та www.onhs.mof.gov.mn ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн системийг дараах байдлаар ашиглах боломжтой: 1. ОНХС-ийн санхүүжилтээр дараагийн жилд өөрийн сум, дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтад саналаа өгөх 2. Тантай адил санал өгсөн иргэд ямар санал гаргасан жагсаалт 3. Тэдгээр саналууд Иргэдийн нийтийн хурлаар хэрхэн батлагдсан тогтоол 4. ИНХ-аар батлагдсан саналууд сум, дүүргийн "ОНХС-ийн ажлын хэсэг"-ээр хэрхэн нэгтгэгдэж, эрэмбэлэгдсэн мэдээлэл 5. Сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан жагсаалтын тогтоол 6. Батлагдсан жагсаалтуудын тендер шалгаруулалт, төсөвт өртөг, төлбөрийн хуваарь, гүйцэтгэх хугацаа ...

    ...

      ...

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХОРШОО, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРТ ОЛГОХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ НЬ ДАРААХ НӨХЦӨЛТЭЙ. - Зээлийн хүүгийн хэмжээ жилийн 3% - Зээлийн хугацаа 60 хүртэлх сар - Зээлийн эргэн төлөлтийн эхний 12 хүртэлх сарын хугацаанд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлж болно. - Сангийн зээлийн эргэн төлөлт нь сар бүр тэнцүү байна - Нэг төсөлд олгох зээлийн доод хэмжээ 10.0 сая / Сумын ИТХурлаар тогтоосон/ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХГҮЙ ХЭЛБЭР - ЖДҮҮ-г дэмжих тухай хуулийн 7.1.2, 7.1.6 заасан үйлчилгээ эрхэлдэг хоршоонд сангаас зээл олгохгүй. Үүнд : - Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, зуучлалын үйлчилгээ, хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ, Худалдаа, үйлчилгээний ...

        ...

    ...

      ...

Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчныг сайжруулан, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж аюулгүй байдлыг ханган сумын төвийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүллээ. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 24.7 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Ганган Орхон багийн 2 гудамжинд 22 ш, Эрдэнэтолгой багийн 3 гудамжинд 27 ш гэрэл суурилууллаа. Засаг даргын Тамгын газар     ...

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 27.2 сая төгрөгийн санхүүжилтээр Жалбаа багт инженерийн хийцтэй 50м гүний худгийг барьж ашиглалтад орууллаа. Тус худаг ашиглалтад орсноор 20 гаруй өрх ундны усаар хангагдаж, 10000 гаруй толгой мал услах боломжтой болж байна. Засаг даргын Тамгын газар       ...

  ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр