ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСЛИЙГ 2022 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 29-НИЙГ ХҮРТЭЛ ХҮЛЭЭН АВНА. 2022.06.15 Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг хоршоодыг дэмжих, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төслийг 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09:00 цагаас 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ний 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна. ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ • Зээлийн хүүгийн хэмжээ жилийн 3%, хугацаа 60 хүртэлх сар, нэг төсөлд олгох доод хэмжээ 10.000.0 (арван сая төгрөг) ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА •Тухайн суманд бүртгэлтэй, 3-аас доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлж, санхүүгийн тайлангаар ...

    ...

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг хоршоодыг дэмжих, иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төслийг 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 09:00 цагаас 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ний 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна. ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ • Зээлийн хүүгийн хэмжээ жилийн 3%, хугацаа 60 хүртэлх сар, нэг төсөлд олгох доод хэмжээ 10.000.0 (арван сая төгрөг) ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА •Тухайн суманд бүртгэлтэй, 3-аас доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлж, санхүүгийн тайлангаар баталгаажуулсан, Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй, сум ...

    ...

      ...

Иргэн та www.onhs.mof.gov.mn ОНХС-ийн удирдлагын мэдээллийн системийг дараах байдлаар ашиглах боломжтой: 1. ОНХС-ийн санхүүжилтээр дараагийн жилд өөрийн сум, дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтад саналаа өгөх 2. Тантай адил санал өгсөн иргэд ямар санал гаргасан жагсаалт 3. Тэдгээр саналууд Иргэдийн нийтийн хурлаар хэрхэн батлагдсан тогтоол 4. ИНХ-аар батлагдсан саналууд сум, дүүргийн "ОНХС-ийн ажлын хэсэг"-ээр хэрхэн нэгтгэгдэж, эрэмбэлэгдсэн мэдээлэл 5. Сум, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан жагсаалтын тогтоол 6. Батлагдсан жагсаалтуудын тендер шалгаруулалт, төсөвт өртөг, төлбөрийн хуваарь, гүйцэтгэх хугацаа ...

    ...

      ...

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХОРШОО, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРТ ОЛГОХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ НЬ ДАРААХ НӨХЦӨЛТЭЙ. - Зээлийн хүүгийн хэмжээ жилийн 3% - Зээлийн хугацаа 60 хүртэлх сар - Зээлийн эргэн төлөлтийн эхний 12 хүртэлх сарын хугацаанд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлж болно. - Сангийн зээлийн эргэн төлөлт нь сар бүр тэнцүү байна - Нэг төсөлд олгох зээлийн доод хэмжээ 10.0 сая / Сумын ИТХурлаар тогтоосон/ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХГҮЙ ХЭЛБЭР - ЖДҮҮ-г дэмжих тухай хуулийн 7.1.2, 7.1.6 заасан үйлчилгээ эрхэлдэг хоршоонд сангаас зээл олгохгүй. Үүнд : - Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, зуучлалын үйлчилгээ, хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ, Худалдаа, үйлчилгээний ...

        ...

    ...

      ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр