...

ХАРХОРИН СУМЫН ЗДТГ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТРАН 2 САРЫН 25-НЫ ӨДӨР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. ӨДӨРЛӨГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 250 ГАРУЙ ИРГЭД ОРОЛЦОЖ МЭДЭЭЛЭЛ АВЛАА.                 ...

“ЭРДЭНЭЗУУ ЦАМ” ТӨСӨЛ   НЭГ. ТӨСЛИЙН ХУРААНГУЙ   Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа:          2014-2016 он Төсөл хэрэгжих газар, хаяг: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Утас:  70327136, 70327110  99059260    99967889 Факс: 70327136 Цахим хаяг:  nyamaa_9327@yahoo.com Цахим хуудас: www.kharakhorum.mn Төслийн товч тайлбар: Хархорин сум нь Монголын аялал жуулчлалын томоохон түшиц газар болохын хувьд түүх, соёл, аялал жуулчлалыг тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна. Зорилгынхоо хүрээнд 2014-2016 онд хэрэгжүүлэх “Хархорин-Соёлын өв” хөтөлбөр боловсруулсан бөгөөд тус хөтөлбөрийн гол зорилгын нэг болох “Эрдэнэ Зуугийн цам” төслийг хэрэгжүүлэхээр ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.  Эрдэнэзуугийн цам төсөл нь 3 үе шаттайгаар хэрэгжих бөгөөд төслийн эхний хэсгийг 2014 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм. Нэн түрүүнд  Эрдэнэзуугийн цамын түүхийн талаар  судалгаа  явуулж, баримт материал цуглуулах ажил хийгдэх бөгөөд түүнчлэн цамын бүжигт хэрэглэгддэг байсан хэрэглэгдэхүүний гол хэсгийг урлаж ажил хийгдэх бөгөөд чойжин сахиуснуудын дүр бүтээхийн өмнө заавал эзэмшсэн байх ёстой дэг ёс, авшиг хүртээх сургалтыг лам хуврагуудын дунд ...

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны .... сарын ..... өдрийн                                                                                      ...........  дугаар тогтоолын хавсралт   “Хархорин-Соёлын өв” хөтөлбөр   Нэг. Хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэслэл. Түүх соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалах,  хамгаалах, сэргээн засварлах, судлах, сурталчлах, ашиглах талаар Монгол Улсын Үндсэн Хууль, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Соёлын тухай хууль, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг баримт бичгүүдэд тодорхой заасан байна.   Хоёр.  Хөтөлбөрийн үндэслэл. Орхоны хөндий нь Төв Азийн нүүдэлчдийн түүх соёлын арвин их хосгүй үнэтэй дурсгалыг хадгалан үлдсэн өлгий хутаг билээ. Эдүгээ Хархорин сумын төвлөрөн ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр