ЗАРЛАЛ Хархорин сумын төвд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ”-ний дуудлага  худалдаанд оролцохыг урьж байна.   Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа 2016 оны  11 дүгээр сарын  30-ны өдрийн  10 цагт иргэний танхимд   болно. Үүнд:       №   Эзэмшүүлэх газрын байршил   Газар эзэмшүүлэх  зориулалт     Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ / га / Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ / мян.төг / 1 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд ...

  ...

"СУМ ХӨГЖҮҮҮЛЭХ САН"-ААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /2 ДУГААР УЛИРАЛ/     ...

"СУМ ХӨГЖҮҮҮЛЭХ САН"-ААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/       ...

 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн  халамжийн үйлчилгээний хүрээнд бүл байгуулах , бүлийн төсөл хэрхэн бичих талаар сургалт зохион  байгууллаа. Сургалтанд ахмад настан , хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн   өрх толгойлсон эцэг эх болох нийт 83 иргэн  хамрагдлаа.          ...

МУ-ын Засгийн Газрын 16 дугаар  тогтоолоор баталсан "Зорилтот өрхийн хөгжил , хамгааллыг сайжруулах хөтөлбөр"-т хамрагдах 40 өрхийг Амьжиргаа дэмжих  зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн сонгов.Энэ хөтөлбөрт хамрагдсан  өрхийн иргэдэд хөтөлбөрийн талаар  сургалт мэдээлэл хийлээ.Мөн " Эмэгтэйчүүдийн оролцоо  " сарын ажлын хүрээнд зорилтот өрхийн эмэгтэйчүүдийн дунд хэлэлцүүлэг явуулж , гоо сайхны болон хоол хийх сургалтанд 40 иргэнийг хамрууллаа.         ...

ЗАРЛАЛ  ХАРХОРИН  сумын нутаг дэвсгэрт ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД оролцохыг урьж байна. Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт 2015 оны 10-р сарын 30-ны өдрийн 15 цагт иргэний танхимд болно. Үүнд:   Д/д Газрын байршил Зориулалт Солбилцол Хэмжээ/га/ 1 Цагаан эрэг Аялал жуулчлалын бааз X=47 06 39.7  Y=10258 52.16   2.0             Төсөл сонгон шалгаруулалт хаалттай явагдана . Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын материалыг 2015 оны 10-р сарын 29-ны ...

  ЗАРЛАЛ Хархорин сумын төвд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ”-ний дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна. Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмших эрх зүйн гэрчилгээний дуудлага худалдаа 2015 оны 10-р сарын 15-ны өдрийн 10 цагт иргэний танхимд болно. Үүнд:       Зураг №   Эзэмшүүлэх газрын байршил   Газар эзэмшүүлэх  зориулалт     Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ / га / Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ / мян.төг / 1 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд Таримал,мод ургамал тариалах 13   1123.2 ...

                                                                            ...

ХАРХОРИН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ 2015.06.02. д/д Хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын нэр Монгол Улсын хууль 1 Монгол Улсын Үндсэн хууль 2 Төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хууль 3 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 4 Төрийн албаны тухай хууль 5 Төрийн албан ёсны хэлний тухай хууль 6 Төрийн нууцын тухай хууль 7 Авлигын эсрэг хууль 8 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 9 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 10 Хөдөлмөрийн тухай хууль 11 ...

ХАРХОРИН СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН АЛБАНААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ  2015.06.15 № Үйлчилгээний нэр Хугацаа Хариуцах албан тушаалтан 1.    Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах Тухай бүр Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч, 2.      Алдарт эхийн I, II зэргийн одонгийн материалыг хүлээн авах 01сараас 03сарын 20-ныг хүртэл Багийн Зохион байгуулагч 3.      Мал тооллогын маягт I-ийг малчдад гаргаж өгөх Тухай бүр Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч ...

Хархорин сумын төвд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ”-ний дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.       Зураг №   Эзэмшүүлэх газрын байршил   Газар эзэмшүүлэх  зориулалт     Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ / га / Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ / мян.төг / 1 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд Таримал,мод ургамал тариалах 13   1223.2 2 1,2 дугаар станцын услалтын сувгийн баруун талд Таримал,мод ургамал тариалах 14   1309.6 3 Хот хоорондын хатуу хучилттай замын урд "Шанх асар" зочид буудлын зүүн ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр