ОНХСангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 11 сар     ...

  2015-12-15

ОНХСангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 10 сар     ...

  2015-12-15

ОНХСангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 9 сар     ...

  2015-12-15

ОНХСангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 6 сар     ...

  2015-12-15

ОНХСангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 4 сар             ...

  2015-12-15

      ОНХСангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 3 сар       ...

  2015-12-15

ОНХСангийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2 сар             ...

  2015-12-15

                        ...

  2015-12-15

УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ТЭДГЭЭРИЙН ЗАДАРГАА   ...

  2015-07-19

УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ТЭДГЭЭРИЙН ЗАДАРГАА   ...

  2015-06-04

УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГО, ТЭДГЭЭРИЙН ЗАДАРГАА   ...

  2015-04-07
Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр