"СУМ ХӨГЖҮҮҮЛЭХ САН"-ААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /2 ДУГААР УЛИРАЛ/     ...

"СУМ ХӨГЖҮҮҮЛЭХ САН"-ААС ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ /1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛ/       ...

                                                                            ...

ХАРХОРИН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ 2015.06.02. д/д Хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын нэр Монгол Улсын хууль 1 Монгол Улсын Үндсэн хууль 2 Төрийн бэлэг тэмдгийн тухай хууль 3 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль 4 Төрийн албаны тухай хууль 5 Төрийн албан ёсны хэлний тухай хууль 6 Төрийн нууцын тухай хууль 7 Авлигын эсрэг хууль 8 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 9 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 10 Хөдөлмөрийн тухай хууль 11 ...

ХАРХОРИН СУМЫН БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН АЛБАНААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ  2015.06.15 № Үйлчилгээний нэр Хугацаа Хариуцах албан тушаалтан 1.    Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах Тухай бүр Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч, 2.      Алдарт эхийн I, II зэргийн одонгийн материалыг хүлээн авах 01сараас 03сарын 20-ныг хүртэл Багийн Зохион байгуулагч 3.      Мал тооллогын маягт I-ийг малчдад гаргаж өгөх Тухай бүр Багийн Засаг дарга, Зохион байгуулагч ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр