ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 15 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨӨР НАРИЙН ХҮР БАГИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА, 20 САЯ ТӨГРӨГӨӨР ШШГХ-423-Р АНГИТАЙ ХАМТРАН ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ХАМГААЛСАН 400метр УРТ БЛОКОН ХАШАА БАРЬСАНЫГ ТУС ТУС ХҮЛЭЭН АВЛАА.   ...

      Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 8 сая төгрөгөөр Вангийн Овоо багийн Сансар хорооны хүүхдийн тоглоомын талбайг Ганболд ахлагчтай иргэдийн бүлгийнхэн тохижуулан ажлын хэсэг хүлээж авч багийн иргэд, хүүхэд, багачуудад хүлээлгэн өглөө. Тоглоомын талбайн ашиглалт, хамгаалалтад сэтгэл гаргаж хамгаалахыг Сансар хорооны иргэд, хүүхдүүдэд уриалж байна. ...

 СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ ОЛГОЛОО. Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын дагуу сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгууллаа. Сонгон шалгаруулалтанд 5 аж ахуйн нэгж, 41 иргэний 525.6 сая төгрөгний санхүүжилт хүссэн төсөл ирснээс ажлын хэсгийн хуралдаанаар 3 аж ахуйн нэгж, 19 иргэний төсөл дэмжигдэж 200 сая төгрөгийг олгож гэрээ хийлээ.   ...

  Нэг. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн талаар:  Тайлангийн хугацаанд  орон нутгийн төсвийн орлогод 44,719,077,00 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж,   санхүүгийн дэмжлэг  795,519,987,88 мянган төгрөгийн  санхүүжилт авч  төсөвт  байгууллагуудад  805,851,414,00  мянган төгрөгийн  санхүүжилт олгож төсвийн нийт зарлага 799,229,904,00 мян төг  гүйцэтгэлтэй  гарсан байна.   Хагас жилийн байдлаар Орон нутгийн хөгжлийн санд 94,168,000 мянган төгрөгний санхүүжилт хийгдээд байна.   Хоёр.  Төсөл  сангийн  тайлангийн талаар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ...

      ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр