Хуралдаанаар: 1.Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар Нэгдсэн эмнэлэг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн илтгэл 2.Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй Ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаа, цаашдын зорилтын талаар сонсох 3.Сумын хаягжилтын ажлын явцын талаар сонсох Газрын даамал Х.Лхагвадулам 4.Соёл, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагын үйл ажиллагаа цаашдын зорилтын талаар сонсох 5.Сумын татварын орлогын бүрдүүлэлтийн явцын тухай Татварын тасгийн дарга П.Орхонтуул 6.Улсын төсөв болон орон нутгийн төсөв, ОНХС-ийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй явц, ...

Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдвэр гаргалаа. Үүнд: 1.Сум дундын Цагдаагийн хэлтэсээс мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажил, цаашдын зорилтын тухай Цагдаагийн хэлтэсийн Эрүүгийн мөрдөгч Цагдаагийн дэслэгч А.Мөнх-Эрдэнийн тайлан; 2.Сумын ГХУСАЗСЗ болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Прокурор, Цагдаагийн хэлтэс, ШШГХэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэст үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлж, автомашин болон багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангасан. Үүний ашиглалт, үр дүнгийн талаар холбогдох байгууллагуудын тайлан; 3.Сумын ГХУСАЗСЗ-өөс 2021 оны ...

    ...

Хуралдаанаар: 1. Сумын ахмад, эмэгтэйчүүдийн байгууллагын үйл ажиллагаа цаашдын зорилт 2. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих жилийн ажлын төлөвлөгөөний явц үр дүнгийн талаар сонсох 3. Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогын талөар авя хэрэгжүүлж буй СӨББ-ын талаар 4.Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах тов тогтоох тухай 5. Төрийн одонгоор шагнуулах иргэдийг хэлэлцэх 6. Бусад гэсэн асуудлаар хэлэлцэн холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж байна.     ...

    ...

    ...

  ...

  ...

12.00 ЦАГИЙН БАЙДЛААР НИЙТ СОНГОГЧДЫН 2278 БУЮУ 27.97 % НЬ САНАЛАА ӨГСӨН БАЙНА. ИРГЭД ТА БҮХЭН СОНГУУЛЬДАА ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ. СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО         ...

2020 оны 04 дүгээр сарын 08, 16-ны өдрүүдэд ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдаж, Сумын сонгуулийн хорооны дарга, гишүүдийг томилох , УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, олон нийтийн газарт үнэ төлбөргүй байрлуулах байршил тогтоох, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн тухай хуулийн 12.1-д заасны дагуу тойрог, тойрогт ногдох мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр төвийг тогтоох тухай тус тус хэлэлцэн Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд санал хүргүүлэхээр тогтлоо. Мөн 2019 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт, Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн ажлын ...

    ...

Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны "ШИНЭ ХАРХОРИН" хөтөлбөр, сумын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд ИТХ-ын ажлын хороод хяналт шинжилгээ хийж дүгнэн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 11 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэн хөтөлбөрийн 3 жилийн биелэлтийг 98 хувьтай, 2019 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 98.5 хувьтай, Тохижилт , ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилтот жилийн хэрэгжилтийг 96.8 хувьтай буюу үр дүнтэй хэрэгжсэн гэж дүгнэлээ. Ээлжит 11 дүгээр хуралдаанаар сумын нийгэм, эдийн засгийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, сумын 2020 оны төсвийн төслийг хэлэлцэн 2020 онд орон нутгийн ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр