...

            ...

            ...

      ...

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019.04.11 ны өдрийн 12 дугаар тогтоолын дагуу "Сум хөгжүүлэх сан"-гаас зээл олгох сонгон шалгаруулалтанд оролцох төслийг 2019.04.15-21–ний өдрийг дуустал ЗДТГ-ын №106 өрөөнд  хүлээн авна. СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ АВАХЫГ ХҮССЭН ИРГЭДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  1. Тухайн суманд байнга оршин суудаг бүртгэлтэй  2. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөргүй  3. Зээлийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж хугацаанд нь төлөх төлбөрийн чадвартай, барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх  4. Үйл ажиллагаа явуулах ажлын байртай байх 5. СХСангаас өмнө нь зээл авч зээлээ хугацаанд нь төлөөгүй, шүүхий шийдвэр, ...

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд /хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хувьцаат компани, төрийн өмчит хувьцаат компани, нөхөрлөл, хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо, даатгал, төрийн бус байгууллагууд/ 2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаа 2019 оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор буюу хуулийн хугацаанд e-Balance.mof.gov.mn цахим хаягаар шивж баталгаажуулна уу. Санхүүгийн тайлангаа хугацаа хоцроосон буюу ирүүлээгүй байгууллагад нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3, 27.1.4 заалтууд, мөн зөрчлийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.18.1.6 дахь заалтуудын дагуу ...

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулалтанд 8 байгууллага, 29 иргэний 511.1 сая төгрөгийн 37 төсөл ирсэнээс төсөл сонгон шалгаруулах хорооны 2018.11.29-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэж 5 байгууллага, 20 иргэний төсөлд 211.5 сая төгрөгийн зээлийг олголоо.   ...

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018.11.13 ны өдрийн 37 дугаар тогтоолын дагуу “Сум хөгжүүлэх сан”-аас зээл олгох төслийг 2018.11.15-23 –ны өдрийг дуустал хүлээн авна.     ...

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 15 САЯ ТӨГРӨГИЙН ХӨРӨНГӨӨР НАРИЙН ХҮР БАГИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА, 20 САЯ ТӨГРӨГӨӨР ШШГХ-423-Р АНГИТАЙ ХАМТРАН ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ХАМГААЛСАН 400метр УРТ БЛОКОН ХАШАА БАРЬСАНЫГ ТУС ТУС ХҮЛЭЭН АВЛАА.   ...

      Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 8 сая төгрөгөөр Вангийн Овоо багийн Сансар хорооны хүүхдийн тоглоомын талбайг Ганболд ахлагчтай иргэдийн бүлгийнхэн тохижуулан ажлын хэсэг хүлээж авч багийн иргэд, хүүхэд, багачуудад хүлээлгэн өглөө. Тоглоомын талбайн ашиглалт, хамгаалалтад сэтгэл гаргаж хамгаалахыг Сансар хорооны иргэд, хүүхдүүдэд уриалж байна. ...

 СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ЗЭЭЛ ОЛГОЛОО. Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын дагуу сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгууллаа. Сонгон шалгаруулалтанд 5 аж ахуйн нэгж, 41 иргэний 525.6 сая төгрөгний санхүүжилт хүссэн төсөл ирснээс ажлын хэсгийн хуралдаанаар 3 аж ахуйн нэгж, 19 иргэний төсөл дэмжигдэж 200 сая төгрөгийг олгож гэрээ хийлээ.   ...

  Нэг. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн талаар:  Тайлангийн хугацаанд  орон нутгийн төсвийн орлогод 44,719,077,00 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж,   санхүүгийн дэмжлэг  795,519,987,88 мянган төгрөгийн  санхүүжилт авч  төсөвт  байгууллагуудад  805,851,414,00  мянган төгрөгийн  санхүүжилт олгож төсвийн нийт зарлага 799,229,904,00 мян төг  гүйцэтгэлтэй  гарсан байна.   Хагас жилийн байдлаар Орон нутгийн хөгжлийн санд 94,168,000 мянган төгрөгний санхүүжилт хийгдээд байна.   Хоёр.  Төсөл  сангийн  тайлангийн талаар: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ...

Санал асуулга

Та манай вэб сайтаас ямар мэдээллийг авч ашигладаг вэ?

ЗДТГ-ын мэдээлэл
ИТХ-ын мэдээлэл
Сумын шинэ мэдээ мэдээлэл
Тендерийн мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ
Тогтоол шийдвэр